โครงการ “ทุนศึกษาระยะสั้นสำหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน +6 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี (KU OSSPAS)” ทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน+6 ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเวลาหนึ่งภาคเรียน ซึ่งผู้สมัครทุนต้องผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติจำนวน 80 ทุนภายในปีการศึกษา 2566 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/news_view.php?ku_url=MTIy