ที่อยู่: 2034 ถ.พหลโยธิน เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่ : https://goo.gl/maps/7TLEDmyq538yTdya6