แบบฟอร์มนิสิต

Undergraduate Application Form

Registration Course Forms

VISA Forms

KUIC General Request Form

Krissana Dormitory Application Form

Applicant's overseas degree equivalency application form

วิธีการสมัคร

บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณสักเล็กน้อย แล้วเราจะช่วยดำเนินการต่อในขั้นตอนที่เหลือ เรามีตัวช่วยที่ให้คุณสมัครผ่านทางออนไลน์ง่ายๆ โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที

หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ฝ่ายรับเข้าศึกษาจะติดต่อไปหาคุณและช่วยให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนจนสำเร็จ

เมื่อสมัครเสร็จและติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว คุณก็เตรียมจัดตารางเรียนได้เลย