ปริญญาตรี

24

ปริญญาตรี

มก. เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ/อังกฤษระดับปริญญาตรี 24 หลักสูตร ซึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษในคณะต่างๆ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะเกษตร   Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
การตลาดKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Communicative Thai Language for ForeignersKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Tourism Management

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Program nameหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ

คณะเศรษฐศาสตร์

 Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Entrepreneurial EconomicsKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Program nameหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Integrated ChemistryKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Bioscience and TechnologyKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Polymer Science & TechnologyKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Aerospace Engineering (Double degree)Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิศวกรรมเครื่องกลKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Electrical EngineeringKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Digital Manufacturing and Robotics Integration Engineering

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิศวกรรมอุตสาหการKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Agro-Industrial Innovation and TechnologyKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)

หลักสูตรปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Finance and Investment Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
International Business Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Strategic Digital Marketing & Branding Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Accounting Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Hospitality Industry Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Logistics Management Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Bachelor of Engineering Program in Robotics and Automation System EngineeringKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Bachelor of Engineering Program in Automotive EngineeringKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณสักเล็กน้อย แล้วเราจะช่วยดำเนินการต่อในขั้นตอนที่เหลือ เรามีตัวช่วยที่ให้คุณสมัครผ่านทางออนไลน์ง่ายๆ โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที

หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ฝ่ายรับเข้าศึกษาจะติดต่อไปหาคุณและช่วยให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนจนสำเร็จ

เมื่อสมัครเสร็จและติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว คุณก็เตรียมจัดตารางเรียนได้เลย