ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากนานาประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUIC) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยรายชื่อทุนการศึกษามีดังนี้:

5 Research Grants

Research Grants for Graduate Students, Researchers and Lecturers

Thailand Scholarships 2023

Thailand Scholarships 2023 Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), Thailand, in cooperation with Thai universities invites nationals

โครงการทุนผู้ช่วยจัดกิจกรรมนานาชาติ (iAA)

1. เป็นนิสิตเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีปี 3 หรือปี 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือเป็นนักศึกษาเต็มเวลาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าชมวิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต่างชาติได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ (IAD):