ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยินดีต้อนรับนักศึกษาต่างชาติจากนานาประเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUIC) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดหาและจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ โดยรายชื่อทุนการศึกษามีดังนี้:

Thailand Scholarships 2023

Thailand Scholarships 2023 Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), Thailand, in cooperation with Thai universities invites nationals

โครงการทุนผู้ช่วยจัดกิจกรรมนานาชาติ (iAA)

1. เป็นนิสิตเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีปี 3 หรือปี 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือเป็นนักศึกษาเต็มเวลาในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...

โครงการทุนการศึกษาหนึ่งภาคเรียนสำหรับนักศึกษาอาเซียน +6 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU OSSPAS)

"โครงการ “ทุนศึกษาระยะสั้นสำหรับนักศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน +6 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 80 ปี...

ทุนศึกษาต่อของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร (SEARCA)

ทุนศึกษาต่อของศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร (SEARCA) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่จัดตั้งโดยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)

ทุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ทาง TICA ได้มอบทุนฝึกอบรมระยะสั้นและทุนการศึกษาระดับ...

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เข้าชมวิธีการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาต่างชาติได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์ (IAD):