ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ฐานข้อมูลพันธมิตรทางการศึกษา

ลำดับทวีปจำนวนสถาบันจำนวน MOUMOU ที่ยังมีผลบังคับใช้MOU ที่กำลังจะหมดอายุMOU ที่หมดอายุ
1แอฟริกา65203
2เอเชีย41181431721497
3ออสเตรเลียและโอเชียเนีย235822236
4ยุโรป1983669910266
5อเมริกาเหนือ669935264
6อเมริกาใต้45005