บัญฑิตศึกษา

17

บัญฑิตศึกษา

ยินดีต้อนรับสู่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างผลงานวิจัยที่หลากหลาย และสร้างแรงขับเคลื่อนต่อโลก เราพร้อมที่จะรับนักเรียนต่างชาติเข้าศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษายิ่งขึ้นไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะเกษตรKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะบริหารธุรกิจKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Applied Economics for Agriculture and Environment Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยีKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Industrial Engineering and Engineering ManagementKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
Artificial Intelligence and Internet of ThingsKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
Sustainable Energy and Resources EngineeringKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Food ScienceKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
คณะเกษตรKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยีKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
BioscienceKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิศวกรรมอุตสาหการKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
 Agricultural and Resource EconomicsKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Bio-Veterinary SciencesKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Food ScienceKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Agricultural Research and DevelopmentKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

หลักสูตรปริญญาเอก

ชื่อหลักสูตรหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษ
Agricultural SciencesKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

บอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณสักเล็กน้อย แล้วเราจะช่วยดำเนินการต่อในขั้นตอนที่เหลือ เรามีตัวช่วยที่ให้คุณสมัครผ่านทางออนไลน์ง่ายๆ โดยใช้เวลาเพียง 10 นาที

หลังจากส่งใบสมัครแล้ว ฝ่ายรับเข้าศึกษาจะติดต่อไปหาคุณและช่วยให้คุณดำเนินการตามขั้นตอนจนสำเร็จ

เมื่อสมัครเสร็จและติดต่อฝ่ายรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว คุณก็เตรียมจัดตารางเรียนได้เลย

กรอกใบรับสมัคร

พร้อมที่จะก้าวไปสู่อาชีพในอนาคตของคุณแล้วหรือยัง