บุคลากร

งานธุรการภายใน KUIC แบ่งออกเป็นหลายแผนก โดยแต่ละแผนกจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความร่วมมือระดับสากล การประสานงานของแต่ละแผนกนั้นเป็นประโยชน์หลายด้าน ดังนี้

รายนาม

ร่วมงานกับเรา

พร้อมที่จะก้าวไปสู่อาชีพในอนาคตของคุณแล้วหรือยัง