กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ทาง TICA ได้มอบทุนฝึกอบรมระยะสั้นและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมจากประเทศพันธมิตรที่กำลังพัฒนาและพัฒนาน้อยกว่าผ่านโครงการหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติแห่งประเทศไทย (TIPP) และหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี (AITC)

 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:  https://tica-scholarships.com/